При подписване на договори като Главен изпълнител , Хоризонт-Иванов ЕООД използва услугите на доказани подизпълнители по различни видове части на проекта .  Дългогодишното ни сътрудничество е база за поемане нови предизвикателства , разчитайки на тяхната гъвкавост , експедитивност и бърза адаптация към нашите изисквания . Подизпълнителите са както от страна на строителни фирми , така и Проектантски екипи и архитекти .

Множеството ни съвместни проекти правят безценно съвместното ни ангажиране , спестявайки време и разходи на Клиентите ни .