Хоризонт-Иванов ЕООД успешно реализира и идеята на така наречената сделка Build-to-suit , при която фирмата инвестира в поземлен парцел докато не се появи подходящ Наемател в дългосрочен аспект . Тогава ние се заемаме с изграждането на сграда ( предприятие , търговски център , логистика и т.н. ) според желанието на Наемателя , след като същият подпише споразумение за наемане , което да осигури положителен паричен поток за нас в дългосрочен план .  По този начин и двете страни постигат набелязаните си цели , а Банаката финансира изграждането след като й бъде представен дългосрочен Договор , подписан от Хоризонт-Иванов ЕООД и Наемателя-Клиент .

Build-to-suit сделката отнема доста време . Свързана е с проучвания , анализи и съставяне на бизнес планове . Независимо , че очевидно не е основа за бързо натрупване на средства , в случай че се изпълни точно във времето и в съответствие с нуждите на Клиента , може да се превърне в обещаваща инвестиция с голяма възвращаемост .