За нас

Хоризонт-Иванов ЕООД развива пригодени за нуждите на своите клиенти имоти в България. Поемаме пълната отговорност от проектиране до предаване на сградата във вид, готов за експлоатация. Предлагаме извънбалансови и балансови възможности за финансиране на проекти. Всеки проект стартира с отчитане и залагане на специфичността на клинтската логистика, свързаните с индустриалния процес на изграждане нужди и стратегии за постигане на по-пълното им задоволяване.

Отговорност към Околната среда

В съвременния свят всички сме загрижени за природата и в Хоризонт-Иванов ЕООД считаме за много важно да насочим внимание към намаляване въздействието си върху нашата планета.

Изразяваме готовността си да поемем социалната си отговорност като доведем до минимум негативното влияние от дейностите си върху природата и регионите, върху които са базирани нашите фабрики и съоръжения.

През годините сме го постигали по редица начини, стремейки се към подобряване и политиката ни винаги е в процес на разработване и търсене на най-добрите способи на прилагане строителната дейност на фирмата по отношение на околната среда.