Основният предмет на дейност на фирмата е изграждане и реконструкция на индустриални и търговски сгради . Главният офис на компанията е в Плевен , а филиалът е разположен в София .

• строителната дейност на компанията е концентрирана в сферата на индустриалните сгради и тези с търговско предназначение като непрекъснато се разширява .

• благодарение на нашите професионалисти и натрупания опит във всяка област на строителната дейност , можем да доставим на нашите клиенти напълно функциониращи сгради за кратък период от време .

• Хоризонт-Иванов ЕООД разполага с опитен технически персонал и работници . Понастоящем за фирмата в тази сфера на дейност са заети около 300 души персонал .
•  Хоризонт-Иванов ЕООД има зад гърба си завършен завиден списък от проекти като Главен изпълнител съобразно изискванията на клиентите . Измежду нашите клиенти са компании като  Тишман ( София Еърпорт Център ) , БИЛЛА  ,  MЕТРО Кеш & Кери , ХИТ , ПРАКТИКЕР ,  СОФАРМА , MЕДИКА , Екофарм , КЕРОС и много други .