Хоризонт-Иванов ЕООД предлага на своите клиенти услугата Пълен Инженеринг по отношение на изпълнението на техните проекти . Тази услуга е свързана с пълното проектиране ( разработване на идеен архитектурен проект или адаптирането на готов такъв към нуждите на конкретното изпълнение ) , получаването на всички официални разрешителни за въвеждане и експлоатация , подготовката на сградата и строителната площадка за изпитване , доставяне на напълно функционална сграда и окончателно приемане на обекта от страна на Клиента .  Хоризонт-Иванов ЕООД покрива и следгаранционното обслужване на съответните сгради по договорен или законово-установен срок .