„ Винаги се стремим по най-добрия и уникален начин да моделираме вашите потребности . “

Мисия

Хоризонт-Иванов ЕООД предлага на своите клиенти конкурентоспособност чрез покриване на потребностите и търсенето им в областта на индустриалните и търговски имоти , давайки решения с изключително висока стойност на най-ниската възможна цена .

Ние осигуряваме опитен персонал и можем да изпълним краткосрочни проекти като запазим висотата на предлаганото от нас качество и съблюдаваме покриването на изискванията на системата , която сме въвели във фирмата . Успешно реализираните ни проекти и постоянните ни клиенти доказват водещата роля на Хоризонт-Иванов ЕООД на българския строителен пазар на пазара на недвижими имоти .

Информация

ХИ може да изгражда сгради от категории I , III , IV & V според Българската камара на строителите
ХИ е член на Българската камара на строителите