Награди

По време на трайното си и значимо присъствие на Хоризонт-Иванов ЕООД на българския строителен пазар , компанията е награждавана редица пъти от утвърдени представителни организации в различни категории .

Някой от тях са :

  1. Строителна корона 2005 - присъдена на ХИ от местното представителство на Камарата на строителите в България за осъществения проект : Покрит пазар за плодове и зеленчуци ;
  2. Сграда на годината 2006 - присъдена на ХИ на традиционното събитие за край на годината , организирано съвместно между Вестник Строителство Градът и Министерството на Регионалното развитие и Благоустройство в България за проект : Център за производство на мода Мони МСД ;
  3. Сграда на годината 2009 - присъдена на ХИ на традиционното събитие за край на годината , организирано съвместно между Вестник Строителство Градът и Министерството на Регионалното развитие и Благоустройство в България за проект : София Еърпорт Център ;
  4. Строителна корона 2011 - присъдена на ХИ от местното представителство на Камарата на строителите в България за осъществения проект : Кула за ръководство на полети , комуникационно и информационен възел , помещение за логистично осигуряване и трибуна за авиошоу – Летище Долна Митрополия

 

 

Строителна корона 2005 Сграда на годината 2006
Сграда на годината 2009 Строителна корона 2011

Информация

През дългогодишната си утвърдена история , ХИ печели много призове като Сграда на годината и Строителна корона