Политики на фирмата

 

Корпоративна презентация ХИ
Интегрирана политика – БГ

Качество , Околна среда и Здраве & безопасност – българска версия

Публично обявление YAZAKI Dim

 

 

Информация

Заводът ни за производство на метални конструкции е също сертифициран по Системата за контрол и управление на качеството ISO 9001:2008