„ Строителната дейност на компанията е основно в търговската и индустриална сфери и се разпространява в различни полета на търговията и производството .

Благодарение на нашите специалисти и опит във всяка област на строително-монтажните работи , можем да постигнем въвеждането в експлоатация на напълно готов обект за кратък период от време .

Timeline

Фирма “ Хоризонт – Иванов ” ЕООД е  създадена през 1994 г. Основен предмет на дейност на дружеството е изграждане , строителство и реконструкции на индустриални и търговски сгради . Седалището на фирмата  се намира в гр. Плевен , ул. “ Вардар ” № 1 , етаж 3 , където е и управлението на дружеството . Тя разполага с едно представителство в страната – в София . Персоналът се състои от висококвалифицирани кадри и строителни бригади , специализирани за извършване на следните видове дейности:

  1. Производство и монтаж на метални конструкции и въздуховоди
  2. Доставка и  монтаж на профилирани ламарини и сандвич панели
  3. Доставка и монтаж на хидроизолационни и покривни PVC мембрани
  4. Бетонови работи , шлайфан бетон , вакуум – бетон , саморазливни подове и други