Описание

Главен Изпълнител и на Мира-Н 1 ( складова сграда + офис сграда и шоуруум ) и на Мира-Н 2 ; Мира-Н 1 – сандвич панели за покрив и фасади . Мира-н 2 – складова сграда .

Ключови параметри

Мира-Н 1
  • складова площ – 6 000 кв. м и 200 т стоманена конструкция
  • офис сграда и шоурум – 2 000 кв. м на 3 етажа – монолитна конструкция

Мира-Н 2

  • склад с РЗП – 10 000 кв.м , разделен на 6 сектора с негорими стени ;
  • метална конструкция – 300 т
  • послоен монтаж покрив – Lt ламарина , вата , хидроизолация и PVC мембрана

Прогрес на проекта