Описание

Изработка и монтаж метална конструкция ; Послоен монтаж покрив ;

Ключови параметри

  • Етап I – застроена площ от 11 560 м² ;
  • метално хале с отвор 30 м и височина 22,17 м ;
  • метална конструкция – 2 000 т .

Прогрес на проекта