Българска асоциация за метални конструкции

В началото на месец ноември 2014 г. , беше учредена Българска асоциация за метални конструкции ( БАМК ) . Сдружението обединява водещи производители на метални конструкции в България . Основната цел на сдружението e подобряване на качеството и надеждността на извършваните работи в бранша . Дейността му ще бъде насочена към подпомагане на членовете на сдружението при извършване на тяхната работа , регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на метални конструкции , съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България , борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики , обезпечаване на качество на извършваните работи , спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството .

Учредители на сдружението са : „Хелиос – метал център“ ООД , „Металстрой“ АД , „Херкал“ ЕООД , „Хоризонт – Иванов“ ЕООД , ЕТ „Металик – Иван Михайлов“ и „Монтаж строителни конструкции“ АД .